Seurakunnan ympäristötoiminta

Ekumeenisena aikanamme kirkkokunnat tuovat yhä enemmän esille ekologista ajattelua. Seurakunnan on etsittävä nykyistä yksinkertaisempaa elämäntapaa. Siihen opastaa kirkon ikivanha askeettinen perinne, joka tarjoaa hyvän elämän malleja myös nykyihmiselle.

 

Paastoaminen on aina kuulunut kirkon elämän-rytmiin. Se antaa luontevalla tavalla mahdolli-suuden muutenkin vaikuttaa omiin kulutustottumuksiin. Siitä saa samalla itselle hyvän olon tunteen niin hengellisesti kuin myös ruumiillisesti.

 

Luontoarvot ovat voimistuneet niin yhteiskunnassa kuin myös kirkossa. Luonto ympärillämme muuttuu ja me osana sitä ja sen mukana. Kirkon opetuksen ydintä on, että kristityn elämä on luodun pyhittämistä, oman itsemme palauttamista siihen alkuperäiseen kauneuteen, jonka synti on liannut. Parempaa haastetta ympäristön suojeluun tuskin tarvitsee edes hakeakaan. Kukin meistä voi osaltaan tehdä paljon. Siihen meillä on apuna paljon tietoa ja koettua kokemusta vuosisatojen takaa.

Ihminen, Jumalan luomana ja Jumalan kuvana on kutsuttu viljelemään ja varjelemaan. Tä­män löytämiseen ja toteuttamiseen meitä kutsutaan ja osaltaan siihen toivottavasti inspiroi myös Muhoksen seurakunnan oma ympäristöohjelma.
 
---------------------------------------------------------------------------------------

Kirkon oma ympäristöjärjestelmä perustettiin vuonna 2001, kun kirkkohallitus perusti kirkon ympäristödiplomin. Kirkon ympäristödiplomi on kirkkohallituksen myöntämä todistus seurakunnalle, joka on sitoutunut kehittämään toimintaansa ympäristön kannalta jatkuvasti paremmaksi.


 Kirkkohallitus myönsi seurakunnallemme ensimmäisen ympäristödiplomin vuosille 2004-2007, toisen vuosille 2009-2012 ja kolmannen kesällä 2013 kaudelle 2013-2017.

  

Tavoitteet talousarviovuodelle 2018:

 • ympäristötyön painopistealueena ”kuluta harkitusti” (huomioidaan Ekotapahtumien vuosikello, Kirkon ympäristödiplomin käsikirja s. 47: esim. Nuukuusviikko toukokuulla, Energiansäästöviikko lokakuulla ja Älä osta mitään -päivä marraskuulla)

 • päivitetään nykyinen ympäristöohjelma ja haetaan uutta ympäristödiplomia

 • ympäristötyö on luonnollinen osa seurakunnan toimintaa

 • osallistutaan pitkin vuotta erilaisiin valtakunnallisiin ympäristötapahtumiin kuten EARTH HOUR – valon hetki maaliskuulla, Luonnon kukkien päivä kesäkuulla ja Reilun Kaupan viikko lokakuulla

 • järjestetään erilaisia ympäristötapahtumia pitkin vuotta mm. kylvöjen siunaaminen keväällä, luontokirkko, ekumeeninen praasniekka Öhrnbergin rannassa ja työntekijöiden kevättapahtuma torilla, jossa esim. Reilun kaupan kahvi/tee-tarjoilu

 • luonnonkukkien hyödyntäminen kirkon alttarikukkina

 • tiedotetaan ja toimitaan yhteistyössä seurakunnan ympäristöohjelmaan liittyvissä asioissa niin luottamushenkilöiden kuin seurakuntalaisten ja muiden sidosryhmien kuten Luovin, OSAO:n, eri koulujen ja Metsänhoitoyhdistyksen kanssa

 • osallistutaan Oulun hiippakunnan ja Kirkon järjestämiin ympäristötapahtumiin ja tilaisuuksiin

 • seurakunnan kotisivuilla on oma sivu ”Ympäristötoiminta”, mitä päivitetään säännöllisesti

 • Muhoksen seurakunta tulee tutuksi ympäristöseurakuntana. 

Tavoitteet vuosille 2019 - 2020:

 • seurakunnalle on myönnetty järjestyksessään neljäs ympäristödiplomi kaudelle 2018-2022

 • toimitaan uuden hyväksytyn ympäristöohjelman mukaisesti

 • joka vuodelle oma ympäristötyön painopistealue.

 

 

  

  

 

LINKKEJÄ:

 

Kirkon ympäristötyön www-sivut:

 

 

 

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ympäristötyön www-sivut: