Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät maksut

  

Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista.

 Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät maksut


 

KIRKONKIRJOJEN TIETOJEN LUOVUTTAMISESTA PERITTÄVÄT UUDET MAKSUT 1.5.2017


Kirkkolain 16 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kirkkohallitus määrää kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta seurakunnille ja keskusrekistereille perittävän maksun. Kirkkohallitus on 21.3.2017 tehnyt voimassa olevaan maksupäätökseen hinnantarkistukset, jotka tulevat voimaan 1.5.2017.

 

Uudella päätöksellä muutetaan tällä hetkellä voimassa olevaa 21.4.2015 annettua maksupäätöstä siten, että 8 euron maksut korotetaan 9 euroon.