Seurakunnan ympäristötoiminta

Ekumeenisena aikanamme kirkkokunnat tuovat yhä enemmän esille ekologista ajattelua. Seurakunnan on etsittävä nykyistä yksinkertaisempaa elämäntapaa. Siihen opastaa kirkon ikivanha askeettinen perinne, joka tarjoaa hyvän elämän malleja myös nykyihmiselle.

 

Paastoaminen on aina kuulunut kirkon elämän-rytmiin. Se antaa luontevalla tavalla mahdolli-suuden muutenkin vaikuttaa omiin kulutustottumuksiin. Siitä saa samalla itselle hyvän olon tunteen niin hengellisesti kuin myös ruumiillisesti.

 

Luontoarvot ovat voimistuneet niin yhteiskunnassa kuin myös kirkossa. Luonto ympärillämme muuttuu ja me osana sitä ja sen mukana. Kirkon opetuksen ydintä on, että kristityn elämä on luodun pyhittämistä, oman itsemme palauttamista siihen alkuperäiseen kauneuteen, jonka synti on liannut. Parempaa haastetta ympäristön suojeluun tuskin tarvitsee edes hakeakaan. Kukin meistä voi osaltaan tehdä paljon. Siihen meillä on apuna paljon tietoa ja koettua kokemusta vuosisatojen takaa.

Ihminen, Jumalan luomana ja Jumalan kuvana on kutsuttu viljelemään ja varjelemaan. Tä­män löytämiseen ja toteuttamiseen meitä kutsutaan ja osaltaan siihen toivottavasti inspiroi myös Muhoksen seurakunnan oma ympäristöohjelma.
 
---------------------------------------------------------------------------------------

Kirkon oma ympäristöjärjestelmä perustettiin vuonna 2001, kun kirkkohallitus perusti kirkon ympäristödiplomin. Kirkon ympäristödiplomi on kirkkohallituksen myöntämä todistus seurakunnalle, joka on sitoutunut kehittämään toimintaansa ympäristön kannalta jatkuvasti paremmaksi.


 Kirkkohallitus myönsi seurakunnallemme ensimmäisen ympäristödiplomin vuosille 2004-2007, toisen vuosille 2009-2012 ja kolmannen kesällä 2013 kaudelle 2013-2017.


Olemme päivittäneet vuoden 2013 - 2017 seurakunnan ympäristöohjelman ja haemme neljättä Kirkon ympäristödiplomia kevään 2019 aikana.


Ympäristötyön tavoitteet talousarviovuodelle 2019:

 • seurakunnalle myönnetään järjestyksessään neljäs ympäristödiplomi

 • ympäristöohjelmasta tiedotetaan uusille luottamushenkilöille ja seura-/kuntalaisille

 • Kirkon energia- ja ilmastostrategia valmistuu alkuvuodesta 2019, strategian huomioiminen toiminnassa

 • huomioidaan Ekotapahtumien vuosikello, Kirkon ympäristödiplomin käsikirja s. 47: esim. Maailman ympäristöpäivä kesäkuulla, Luomakunnan sunnuntai touko – lokakuussa, Vastuuviikko lokakuulla

 • järjestetään metsäretki luottamushenkilöille syksyllä

 • osallistutaan pitkin vuotta erilaisiin valtakunnallisiin ympäristötapahtumiin kuten EARTH HOUR – valon hetki maaliskuulla, Luonnon kukkien päivä kesäkuulla ja Reilun Kaupan viikko lokakuulla

 • järjestetään erilaisia ympäristötapahtumia pitkin vuotta mm. kylvöjen siunaaminen keväällä, luontokirkkohetket, ekumeeninen praasniekka hautausmaalla, työntekijöiden kevättapahtuma torilla, jossa esim. Reilun kaupan kahvi/teetarjoilu

 • luontovirret ja –laulut esim. kinkereillä ja eri kerhoissa

 • Koortilan luontopolun kunnostus

 • hautausmaan siivoustalkoot keväällä ja syksyllä

 • tiedotetaan ja toimitaan yhteistyössä ympäristötyöhön liittyvissä asioissa myös eri sidosryhmien kuten Luovin, OSAO:n, eri koulujen ja Metsänhoitoyhdistyksen kanssa

 • osallistutaan Oulun hiippakunnan ja Kirkon järjestämiin ympäristötapahtumiin ja tilaisuuksiin

 • Oulun ja Kuopion hiippakunnan 3. yhteiset ympäristöpäivät 24. - 25.4. Suonenjoella
 • seurakunnan kotisivuilla on oma sivu ”Ympäristötoiminta”, mitä päivitetään säännöllisesti

 • ympäristötyö on luonnollinen osa seurakunnan toimintaa ja Muhoksen seurakunta tulee tutuksi ympäristöseurakuntana.

 

  

  

 

LINKKEJÄ:

 

Kirkon ympäristötyön www-sivut:

 

 

 

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ympäristötyön www-sivut: