Metsänhoito

 

Muhoksen seurakunnalle metsäsuunnitelma

Muhoksen metsänhoitoyhdistys laati seurakunnalle uuden metsätaloussuunnitelman vuosille 2011-2020. Suunnitelma luovutettiin seurakunnalle 19.9.2011.


Muhoksen seurakunta omistaa metsää Muhoksella noin 400 ha ja Utajärvellä noin 650 ha.


Metsätaloussuunnitelmasta ilmenee metsikkötietojen lisäksi metsien hakkuumahdollisuudet ja hoitotyöt sekä metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt.


Metsäsuunnitelmaan sisältyy myös seurakunnan kiinteistöjen lähimetsien maisemallinen hoito ja puistoalueiden erityisvaatimukset huomioiva metsien käsittely.

Metsätaloussuunnitelmaan liittyen  kirkkoneuvoston jäsenet tekivät metsäretken 12.9.2011. Oppaana toimi toiminnanjohtaja Pertti Moilanen/Mhy Muhos.

 

 

 

 

 

 

Muhoksen seurakunnan METSO-kohteiden inventointi

Ympäristöministeriö myönsi Muhoksen seurakunnalle 29.2.2012 määrärahan METSO-kohteiden inventointiin.

Syksyllä 2011 valmistuneen uuden metsätaloussuunnielman mukaan seurakunnan alueella on metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä sekä muita arvokkaita elinympäristöjä. Alueen luontoarvoja on lähinnä kitumaan vähäpuisina soina, metsäsaarekkeina, kallioina sekä vanhoina havu- ja lehtimetsinä. 

 

 

 

Hanke toteutettiin yhteistyössä Muhoksen metsänhoitoyhdistyksen kanssa.

 

 

 

 

 

 

Metso-retki Yli-Utokselle 24.10.2012

 

 

 Tästä löydät seurakuntamme Metso-inventoinnin loppuraportin

(ilman karttaliitteitä):

  

Metso-inventointi 2012 loppuraportti 

 

 

Metsäretki

 

Vas: Tapio Kylmänen, Jouni Heikkinen, Aimo Mikkonen, Esko Holappa, Ismo Antila, Pia Lapinoja, Liisa Ruottinen ja Juha Kukkohovi.Kirkkoneuvoston ja ympäristötyöryhmän jäsenet tekivät metsäretken 2.9.2015 seurakunnan maille Pirttijärven maisemiin Sanginjoelle.

 

Oppaana toimivat Tapio Kylmänen/Mhy Muhos sekä Esko Holappa.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Pirttijärven metsästysmajalla.