Lähetys


Muhoksen seurakunta tekee lähetystyötä yhdessä kirkkomme lähetysjärjestöjen kanssa. Lähetystyössä osallistumme Jumalan pelastavaan toimintaan - lähellä ja kaukana. Lähetystyötä tehdään siksi, että Kristus itse on lähettänyt meidät.

 

 

Toiminta-ajatus
”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” (Joh. 3:16.) Tämän sanoman eteenpäin vieminen sanoin ja teoin on uskottu jokaiselle kristitylle lähellä ja kaukana, meillä ja muualla.

 

                                 Tutki lisää

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lähetystyö ja sinä

Jokainen saa käyttää Jumalalta saamiaan lahjoja, kykyjä, taitoja, mahdollisuuksia viedessään sanomaa eteenpäin. Sinäkin olet tärkeä tekijä maailman evankelioinnissa. Oletko sinä lähettäjä vai lähtijä?


Tutki lisää

 

--------------------------------------------------------------------------------------------


Ilmoitustaulu

Levitämme ja pidämme yllä lähetystietoutta erilaisilla tilaisuuksilla, tapahtumilla ja tempauksilla. Täältä löydät myös sellaisia kuluvan kuukauden tilaisuuksia, joita haluamme sinun erityisesti huomaavan. Täältä löydät myös lähetystyöhön liittyviä ilmoituksia.

 

                                 Tutki lisää

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nimikkolähetti

Suomen lähetysseuran (SLS) kanssa tehdyn sopimuksen perusteella seurakuntamme nimikkolähettinä on vuoden 2018 alusta lukien KM, käsityön ja uskonnon opettaja, nuorisotyöntekijä Teija Lievonen.

 

Tutki lisää

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nimikkokohteet

Suomen lähetysseuran (SLS) kanssa tehtyjen sopimusten perusteella seurakunnallamme on kaksi nimikkokohdetta: maasai-työ Tansaniassa ja Hosainan kuurojenkoulu Etiopiassa.

 

Tutki lisää

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Yhteistyökohteet

Suomen Pipliaseuran (SPS) kanssa tehdyn sopimuksen perusteella seurakunnallamme on yhteistyökohde Lähi-idässä.

 

Tutki lisää

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kirjeitä ja raportteja

Täältä löydät viimeisimmät seurakunnallemme lähetetyt lähettikirjeet ja raportit.

 

Tutki lisää

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rajaton rakkaus

Lähetystyössä tuemme myös maailmalla harjoitettavaa kansainvälistä diakoniaa. Se toimii terveydenhoidon ja koulutuksen, ihmisarvon ja ihmisoikeuksien puolesta.

 

Tutki lisää  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------


 

Arkistot

Raivaamme tilaa uudelle, ja siirrämme vanhan tänne.

 

Tutki lisää

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kuvagalleria

Täältä löydät valokuvia.

 

Tutki lisää

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------