Tasaus


Tasaus on Suomen Lähetysseuran vuosittainen tiedotus- ja varainhankintakampanja, jolla tasoitetaan tietä yhteiskunnan heikoimmille. Lahjoituksilla tuetaan Lähetysseuran kehitysyhteistyötä eri puolilla maailmaa.

 

Tasaus-kampanja syntyi vuonna 1992 kevät- ja syyspäiväntasauksen innoittamana. Valo jakaantuu maailmassa tasan kaksi kertaa vuodessa, mutta elämisen edellytykset eivät koskaan. Siksi tarvitaan hyvinvoinnin tasaamista.

 

Suomen Lähetysseura saa Tasaus-hankkeisiin ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyövaroja. Tasaus kampanjalla kootaan Lähetysseuran omavastuuosuutta. Seurakunnat osallistuvat Tasaukseen järjestämällä omia tapahtumia, mm. myyjäisiä, lipaskeräystä ja konsertteja.

 

Lahjoittaja voi tehdä Tasaukselle kertalahjoituksen tai ryhtyä säännölliseksi kuukausilahjoittajaksi, Tasaajaksi. Muhoksen seurakunta on TASAAJA.


Lisätietoa Tasaus-kampanjasta löytyy

 

 

 

TASAUS VUONNA 2015

 

Huom! Klikkaa kuvia, niin ne tulevat hieman suuremmiksi. 

 

VAMMAISTEN IHMISTEN ELÄMÄ ON SELVIYTYMISTAISTELUA PÄIVÄSTÄ TOISEEN. HE OVAT HEIKOMMASSA ASEMASSA KUIN KUKAAN MUU TÄSSÄ MAAILMASSA. 

 

Suomen Lähetysseuran Tasaus-kampanja vaatii vammaisten ihmisoikeuksien toteutumista ja antaa mahdollisuuden auttaa kehitysmaiden vammaisia ihmisiä tulemaan osaksi ympäröivää yhteiskuntaa.

 

Asenteet vammaisia ihmisiä kohtaan kehitysmaissa ovat yhä kielteisiä. Vammaisia ihmisiä hävetään ja piilotellaan. Syrjäytyminen, hyväksikäyttö ja heitteillejättö ovat yleisiä ongelmia. Tilanne on pahin köyhien perheiden vammaisten lasten kohdalla.

 

Köyhyys synnyttää kehitysmaissa vammaisuutta ja vammaisuus köyhyyttä. Vain kolme sadasta kehitysmaan vammaisesta lapsesta pääsee kouluun. Vanhemmat ajattelevat usein, että vammainen lapsi ei koskaan voi oppia mitään ja siksi häntä ei kannata lähettää kouluun. Usein lapsen ainoaksi mahdollisuudeksi nähdään kerjääminen.

 

Suutariopiskelija kengänteossa vammaiskeskuk-sessa.Suomen Lähetysseuran Tasaus-kampanjalla, jo toista vuotta peräkkäin, halutaan parantaa kehitysmaiden vammaisten ihmisten tilannetta. Työtä tehdään Kolumbiassa, Botswanassa, Etiopiassa, Kiinassa, Etelä-Afrikassa, Tansaniassa, Kambodzassa, Pakistanissa, Nepalissa ja Vietnamissa. Tavoitteena on, että yhä useampi vammainen lapsi pääsisi kouluun ja oppisi ammatin, jonka turvin voisi elättää itsensä. Lähetysseura mm. tekee etsivää vammaistyötä maaseutukylissä, sillä monia lapsia piilotellaan ja hävetään, osallistuu vammaisen lapsen koulumaksuihin ja auttaa vanhempia elannon hankkimisessa, jotta heillä olisi varaa lähettää lapsensa kouluun ja kouluttaa erityisopettajia.

Tavoitteenamme on auttaa heitä selviytymään lopettamalla vammaisten ihmisten syrjintä ja murtaa ennakkoluulojen ja häpeän muuri.


Tasaus-kampanjan avulla meistä jokainen voi olla tukemassa kehitysmaiden lasten koulutusta. Tutut suomalaiset vammaiset ihmiset, kuten Pertti Kurikan nimipäivät -bändi, ovat antaneet kasvonsa kampanjalle.