Toimitukset

Ehtoollinen

Ehtoollinen on pyhä ateria. Ehtoollisessa me saamme yhteyden ristiinnaulittuun ja ylösnousseeseen Herraamme. Aterialla me koemme myös yhteyttä toinen toisiimme. Ehtoollispöydän puoliympyrä muoto kuvaa taistelevaa seurakuntaa ja ympyrän näkymätön muoto riemuitsevaa seurakuntaa.


Lue lisää


Kaste

Kaste on Jumalan lahja. Siinä Jumala liittää luomansa yhteyteensä, Kristus-viinipuuhun. Siinä vanhemmat kiittävät lapsesta, ihmeestä ja siunaavat häntä yhdessä kummiensa kanssa. Yhdessä seurakunnan kanssa häntä kasvatetaan elämään kristittynä ja osallistumaan seurakunnan eri toimintoihin.


Lue lisää


Konfirmaatio

Rippikoulu on seurakunnan antamaa kasteopetusta. Suurin osa suomalaisista konfirmoidaan teini-ikäisenä käydyn rippikoulun yhteydessä. Rippikoulu tarjoaa mahdollisuuden pohtia yhdessä elämän salaisuuksia kysellen ja miettien.


Lue lisää


Avioliittoon vihkiminen

Kirkollinen avioliitto on monen ihmisen toive. Vihkimisessä keskeistä on siunauksen pyytäminen arkeen ja juhlaan. Avioliitossa on kysymys tahtomisesta. Siinä tarvitaan niin anteeksipyytämistä kuin myös anteeksiantamusta.


Lue lisää


Hautaan siunaaminen

Läheisen ihmisen kuolema koskettaa syvästi omaisia. Siinä samalla joutuu kohtaamaan myös oman rajallisuutensa ja kuolevaisuutensa. Luopumisen yhteydessä me voimme jättää niin oman kuin kuolleen läheisen elämän antajan käsivarsille. Meillä on myös Sanoma, joka pitää sisällään toivon jälleennäkemisestä.


Lue lisää