Kaste

Kaste – oksastettuina Kristus-viinipuuhun


Kristillisessä kasteessa ihmisestä tulee kotiseurakuntansa ja koko maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kaste- ja lähetyskäsky. (Matt. 28:18–20)

 

Kaste on Jumalan lahja. Siinä Jumala liittää luomansa yhteyteensä, Kristus-viinipuuhun. Siinä vanhemmat kiittävät lapsesta, ihmeestä ja siunaavat häntä yhdessä kummiensa kanssa. Yhdessä seurakunnan kanssa häntä kasvatetaan elämään kristittynä ja osallistumaan seurakunnan eri toimintoihin.

 

 

Luterilaisessa kirkossa, kuten kaikissa vanhoissa kirkkokunnissa, kastetaan kaikenikäisiä lapsista aikuisiin. Aikuiskasteen saa kastamaton aikuinen, joka haluaa liittyä kirkon jäseneksi.

 

 

” Kätes, Jeesus siunaten hiljaa
 Yli kehtoni laskeutuu
 Oras tarhasi kalleinta viljaa
 Kätes hoidossa kaunistuu”. 

 

                                       piispa Eino Sormunen