Aikuiset

Aikuistyön keskeisenä tavoitteena on auttaa aikuisia ja työikäisiä kokemaan seurakunta omana paikkanaan elämän eri vaiheissa.

 

Työalan tehtävänä on tukea uskonelämää ja seurakuntalaisten kasvua vastuullisuuteen Jumalan luomassa maailmassa. Tavoitteisiin pyritään yhteistoiminnassa eri työalojen, erityisesti perhetyöntiimin, kautta. Työ toteutuu pienpiiritoiminnan ja erilaisten tapahtumien kautta. Tärkeässä merkityksessä on seurakuntalaisten sitoutuminen vapaaehtoisina toiminnan suunnitteluun ja järjestämiseen työntekijöiden rinnalla.

Aikuistyön muotoja ovat mm. musiikkitapahtumat, parisuhdeillat, raamattu- ja rukouspiirit, musiikkipainotteiset erityismessut kuten tuomasmessut, retket, hyvinvointikävelyt ja teemalliset iltapäivät.