Hallinto ja talous

Kirkkovaltuusto                                                                                                                                                                                                  Seurakunta on itsenäinen julkisyhteisö. Sen ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto, jonka 23 jäsentä valitaan joka neljäs vuosi valitsema 23-jäseninen kirkkovaltuusto. Äänioikeus on kaikilla 16 vuotta täyttäneillä seurakuntalaisilla.

Kirkkovaltuusto tekee seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset.

Kirkkoneuvosto on seurakunnan hengellisen työn ja muun toiminnan yleisessä johdossa oleva luottamushenkilöelin. Se valmistelee myös asioita kirkkovaltuustolle ja panee täytäntöön sen päätökset. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Neuvosto huolehtii seurakunnan yleisestä hallinnosta ja hoitaa seurakunnan taloutta ja omaisuutta.

Kirkkoneuvosto on delegoinut päätösvaltaansa ja juoksevien asioiden hoitoa viranhaltijoille.
 

Vastuuryhmät                                                                                                                                                                                                     Seurakunta luopui johtokunnista vuoden 2019 alusta. Kirkkoneuvoston alaisuudessa toimii diakonian-, kasvatuksen-, musiikki- ja jumalanpalveluselämän ja lähetyksen vastuuryhmä.

Vastuuryhmä on toimintaryhmä, joka ideoi ja toteuttaa rajattuja tehtäviä työntekijöiden kanssa. Vastuuryhmä tukee työntekijöitä työalan kehittämisessä toteuttaen kristillisen kirkon perustehtävää.

 

Seurakunnan toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset löytyvät kohdasta Päätöksenteko