Nimikkokohteet

 

Mitä tarkoittaa nimikkosopimus?

 

Lähetysjärjestön kanssa voidaan solmia sopimus myös jonkin tietyn alueen tai projektin tai esim. koulun tai lastentarhan tukemisesta.

 

 

 

 

Muhoksen seurakunnan nimikkokohteet

 

Suomen lähetysseuran (SLS) kanssa tehtyjen sopimusten perusteella seurakunnallamme on nimikkokohteita.

 

 

 

 

 

 

Ympäristöpankki

Suomen Lähetysseura tekee ilmastonmuutoksen vastaista työtä opettamalla kestäviä kasvienhoitomenetelmiä ja parantamalla ympäristöolosuhteita. Paikallisten kumppaneiden kanssa autetaan erityisesti kaikkein köyhimpiä ihmisryhmiä. Metsienkasvatus ja -suojelu on toiminnan keskiössä. Puilla ja metsillä on merkittävä rooli siellä, missä aavikoituminen uhkaa elinolosuhteita.

  • Tukee ilmastonmuutoksen vastaista työtä
  • Toiminnan keskiössä metsien kasvatus ja suojelu kehitysmaissa
  • Parantaa köyhien maiden ruokaturvaa, toimeentulomahdollisuuksia ja ympäristönsuojelua
  • Rakentaa muun muassa vesi- ja viljelyjärjestelmiä

 

 

 

Verena Wells -oppilaskodin portti

Oikeus koulutukseen, syrjittyjen lasten koulunkäynnin tukeminen Boliviassa

Boliviassa lasten ja nuorten oikeuksia heikentää väkivalta, työpaikkojen puute, köyhyys, koulutuksen puute, syrjintä ja eriarvoisuus. Suoraan kadulla asuvia, kerjäämällä ja prostituutiolla itseään elättäviä lapsia on Boliviassa tuhansia. Köyhyys ja syrjäytyneisyys koskettavat eniten alkuperäiskansojen tyttöjä. Vammaisia henkilöitä pidetään taakkana ja häpeänä. Kouluilla ei ole valmiutta ottaa vammaisia lapsia luokkiin tarvittavien opetusohjelmien ja infrastruktuurin puutteessa.

Työn tavoitteena on, että syrjäytymisvaarassa olevilla alkuperäiskansojen lapsilla, nuorilla ja vammaisilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet yhteiskunnassa. He saavat laadukasta opetusta, suorittavat koulun loppuun ja elävät hyvää elämää, joka perustuu naisten, lasten ja nuorten oikeuksien toteutumiseen.

 

Yhdessä Bolivian evankelisluterilaisen kanssa:

  • Mahdollistamme syrjäytymisvaarassa oleville vähävaraisten perheiden lapsille koulunkäynnin.

  • Tarjoamme koulunkäyntiin tarvittavat oppimateriaalit ja välineet, koulukuljetukset ja ruoat.

  • Ylläpidämme tyttöjen tukikeskusta, jossa järjestetään tukiopetusta, työpajoja ja kristillistä kasvatusta.

  • Hankimme vammaisille lapsille tarvittavat apuvälineet lasten opiskelun tueksi.

  • Järjestämme vanhemmille ja opettajille työpajoja vammaisten lasten opiskelun tueksi.

  • Teemme vaikuttamistyötä opetusviranomaisiin päin vammaisten oikeuksien toteutumiseksi.

 

 

 

 

Hosainan Kuurojenkoulu Etiopiassa

 

Hosainan kuurojenkoulu toiminut 39 vuotta: Työ kuurojen parissa kantaa hedelmää Etiopiassa

Kuurojenkoulu Hosainassa, Lounais-Etiopiassa, alkoi vaatimattomissa puitteissa vuonna 1981. Suomen Lähetysseuran tukema koulu ja työ kuurojen aseman parantamiseksi laajemminkin on kantanut hyvää hedelmää. Alussa kuurojen ei uskottu pystyvän oppimaan mitään, viime vuosina yliopistojenkin ovet ovat auenneet heille. Asenteet muuttuvat pikkuhiljaa.

 

Vain joka kymmenes pääsee kouluun

Etiopiassa on arvioiden mukaan yli 500 000 kuuroa, heistä suurin osa lapsia ja nuoria. Kuurojen ja huonokuuloisten oikeus koulutukseen on suuri haaste sekä Etiopiassa että muissa kehittyvissä maissa. Kielteiset asenteet ja haitalliset kulttuuriset uskomukset vaikeuttavat lasten kehitystä ja voivat johtaa jopa eristämiseen.

 

Kuva: Sari Lehtelä, Kirkon kuvapalvelu  

Monet etiopialaiset kuurot ovat vielä koulutuksen ulkopuolella etenkin maaseudulla. Vaikka tilanne on parantunut, kuuroista lapsista vain alle 10 prosenttia pääsee kouluun. Melkein kaikki oppivat viittomakielen vasta koulussa.

Koulun aloittavien kuurojen lasten ikä vaihtelee kuudesta viiteentoista vuoteen

Lähetysseuran tukeman työn ansiosta Etiopiassa 10 000 kuuroa lasta on päässyt kouluun ja tavallisten koulujen yhteyteen on perustettu 450 kuurojen luokkaa. Myös korkeakoulut ja yliopistot ovat avanneet ovensa kuuroille. Nämä muutokset ovat tapahtuneet viimeisen 10 vuoden aikana. Lähetysseuran työ kuurojen aseman parantamiseksi jatkuu edelleen.

Kuva: Sari Lehtelä, Kirkon kuvapalvelu