Tulevaisuussuunnitelma 2020 - Alttarilla ja arjessa

Tulevaisuussuunnitelma 2020Kirkkohallitus asetti 25.10.2005 työryhmän tekemään ehdotuksia seurakuntien yhteistoiminnan edistämiseksi. Seurakuntarakennetyöryhmän raportin pohjalta Kirkkohallitus suositteli v. 2007 alussa, että jokainen seurakunta laatisi oman tulevaisuussuunnitelmansa vuoteen 2015.

 

Kirkkoneuvosto asetti toimikunnan päivittämään uutta tulevaisuussuunnitelmaa Alttarilla ja arjessa vuoteen 2020. Toimikuntaan valittiin suunnittelutoimikunnan jäsenet kirkkoherra Jouni Heikkinen, talouspäällikkö Riitta Kukkohovi-Colpaert, kirkkovaltuuston puheenjohtajat Aimo Mikkonen ja Minna Kemppainen sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Liisa Ruottinen sekä työntekijöistä vastaava lastenohjaaja Sirpa Kukkohovi ja vs. seurakuntapastori  Soile Tuusa.

 

Tulevaisuussuunnitelmaan on saatu palautetta niin luottamushenkilöiltä kuin työyhteisöltä ja ne on otettu huomioon sisällön viimeistelyssä.

 

Kirkko elää parhaillaan keskellä nopeasti muuttuvaa maailmaa. Kirkon tulee sekä tuntea toimintaympäristönsä muutoksia että pysyä uskollisena tehtävälleen, josta myös tuleva reformaation merkkivuosi 2017 muistuttaa. Kirkko on enenevässä määrin kohtaamisen yhteisö. Kirkon yhteydessä ihminen kohtaa Jumalan ja lähimmäisensä unohtamatta oman elämänsä todellisuutta. Seurakunnan tulevaisuussuunnitelma kohtaamisen kirkkona keskittyy tähän ytimeen  ja palvelee kaikkia, niin seurakunnan jäseniä kuin myös siihen kuulumattomia.

 

 

Kirkkoneuvosto hyväksyi uuden tulevaisuussuunnitelman 9.6.2016 pitämässään kokouksessa.

 

 

Muhoksella, 9.6.2016

Jouni Heikkinen

Kirkkoherra

 

 

Muhoksen Tulevaisuussuunnitelma 2020.