Kirkkoneuvoston tehtävät

  • Kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty, yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi
  • päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta
  • johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa
  • huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja
  • valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.


Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kirkkoneuvosto vuosille 2021 - 2022.

 

Puheenjohtaja, kirkkoherra Palokangas Vesa

Varapuheenjohtaja, Ruottinen Liisa  (varajäsen Männikkö Raili)

Ervasti Aino (varajäsen Kinnunen Lea)

Haapasalo Lea (varajäsen Haapasalo Raili)

Holappa Esko (varajäsen Ossi Airaksinen)

Korkala Lea (varajäsen Aho Petri)

Parviainen Sauli  (varajäsen Tiirola Kari)

Kinnunen Mika (varajäsen Tuusa Jussi)