Kirkkoneuvoston tehtävät

  • Kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty, yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi
  • päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta
  • johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa
  • huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja
  • valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.


Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

 

Kirkkoneuvosto vuosille 2023- 2024:  

Puheenjohtaja, kirkkoherra Palokangas Vesa

Varapuheenjohtaja, Männikkö  Raili (varajäsen Anja Hämäläinen)

Alasaarela Pekka (varajäsen Joensuu Mikko)

Haapasalo Raili (varajäsen Saarenpää Kaarlo)

Jaukka Esko (varajäsen Repo Hannele)

Kyllönen Eveliina (varajäsen Kinnunen Lea)

Korkala Lea  (varajäsen Tuusa Jussi)

Mehtälä Jari (varajäsen Vatjus Matias)