Kasvatuksen vastuuryhmä, jäsenet toimikaudella 2021 - 2022:

Ervasti Aino

Jokelainen Toni

Kinnunen Lea

Korkala Lea

Väätäjä Minna

Parviainen Sauli, kirkkoneuvoston edustaja

 

Diakonian vastuuryhmä, jäsenet toimikaudella 2021 - 2022:

Haapasalo Raili

Karhumaa Timo

Kauppila Raija

Repo Hannele

Vääräniemi Tuula

Esko Holappa, kirkkoneuvoston edustaja

 

Lähetyksen vastuuryhmä, jäsenet toimikaudella 2021 - 2022: 

Haapasalo Lea

Leinonen-Light Niina

Lyijynen Eija

Männikkö Raili

Ruottinen Liisa

Haapasalo Lea, kirkkoneuvoston edustaja

 

Jumalanpalvelus- ja musiikkielämän vastuuryhmä, jäsenet toimikaudella 2021 - 2022:

Aho Petri

Göransson Gunnar

Plaketti Anu

Tuusa Jussi

Törrö Sanna

Kinnunen Mika, kirkkoneuvoston edustaja