KIRKKOHERRAN TERVEHDYS

Kesälomakausi on alkanut. Moni tekee tarkkojakin kesälomasuunnitelmia, joiden joukkoon saattavat kuulua myös tutustumiset kirkkoihin. Tiekirkkotoiminnassa ja siihen kiinteästi liittyvän Oulujoen pyhiinvaellusreitistön kautta pääsee yhä paremmin tutustumaan Oulujoen varrella oleviin kirkkoihin ja samalla hiljentymään. Seurakunnat ovat huolella perehdyttäneet kirkon esittelijät tehtävänsä, jotta kirkkovieras saisi mahdollisimman monipuolisen kuvan kirkosta, ehkäpä jopa viidellä eri aistilla.

Näkö- ja kuuloaistin ohella kirkon esineet puhuttelevat meitä tuntoaistin välityksellä. Voimme tuntea kädessämme vanhan puun rosoisuuden, takoraudan ja vanhan lasin viileyden. Ehtoollinen puolestaan konkretisoituu makuaistin kautta ja sinetöi sydämiimme Jeesuksen olemuksen veljenämme. Monta kertaa juuri kesäisenä sunnuntaina ehtoollisella käyminen ravitsee meitä aivan erityisesti, koska kesä herkistää aistimme. Kirkkorakennus tarjoaa elämyksiä myös hajuaistille. Vanhojen kirkkojen sadat vuosirenkaat ovat jättäneet oman ominaistuoksunsa. Aistien kautta kirkko avautuu hyvin konkreettisesti ja kertoo sanomallaan siitä, että rakennus ei ole vain ulkoinen rakennus vaan myös hengellinen.

Raamatussa kuvataankin kirkkoa Kristuksen ruumiina ja meitä ruumiin elävinä jäseninä. Yhteys Kristus-ruumiiseen on saanut syntyä ristiäisissä. Tuota yhteyttä eletään todeksi aina silloin kun me hoidamme itseämme kirkon aarreaitan antimia hyväksi käyttäen.

Kirkot ovat paikkoja, meitä varten, asemia, joissa tarjotaan myös musiikin kautta hoitoa sielumme virkistymiseksi. Kirkko eri toimintoineen avaa tasapuolisesti kaikille aarteensa, kulttuurillisen, henkisen ja hengellisen perinnön.

Saakoon ihmismielemme hiljentyä Jumalan edessä kirkon aarteita ihaillen ja musiikkia kuunnellen ja laulaen!

 

Teitä tervehtien

Jouni Heikkinen, kirkkoherra