Hallinto ja talous

Seurakunta on itsenäinen julkisyhteisö. Sen ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto, jonka 23 jäsentä valitaan joka neljäs vuosi valitsema 23-jäseninen kirkkovaltuusto. Äänioikeus on kaikilla 16 vuotta täyttäneillä seurakuntalaisilla.

Kirkkovaltuusto tekee seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset.

Kirkkoneuvosto on seurakunnan hengellisen työn ja muun toiminnan yleisessä johdossa oleva luottamushenkilöelin. Se valmistelee myös asioita kirkkovaltuustolle ja panee täytäntöön sen päätökset. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Neuvosto huolehtii seurakunnan yleisestä hallinnosta ja hoitaa seurakunnan taloutta ja omaisuutta.

Kirkkoneuvosto on delegoinut päätösvaltaansa ja juoksevien asioiden hoitoa viranhaltijoille.

Kirkkovaltuusto valitaan vaaleilla nelivuotiskaudeksi kerrallaan.

Kirkkovaltuuston kuluva kausi on vuosille 2023 - 2026.
 

Kirkkovaltuusto:

Puheenjohtaja Aino Ervasti

Varapuheenjohtaja Raija Kauppila

Jäsenet:

Aho Petri  

Alasaarela Pekka             

Ervasti Aino  

Haapasalo Raili 

Hämäläinen Anja   

Huusko Hanne

Jaukka Esko 

Joensuu Mikko

Kauppila Raija

Kettukangas Jani

Kinnunen Lea

Korkala Lea

Kyllönen Eveliina

Löppönen Sirkku

Mattila Pirkko

Mehtälä Jani

Männikkö Raili

Repo Hannele

Saarenpää Kaarlo

Tuomaala Leena

Tuusa Jussi 

Vatjus Matias

Väätäjä Minna