Kaste

Kaste – oksastettuina Kristus-viinipuuhun

Kristillisessä kasteessa ihmisestä tulee kotiseurakuntansa ja koko maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kaste- ja lähetyskäsky. (Matt. 28:18–20)

Kaste on Jumalan lahja. Siinä Jumala liittää luomansa yhteyteensä, Kristus-viinipuuhun. Siinä vanhemmat kiittävät lapsesta, ihmeestä ja siunaavat häntä yhdessä kummiensa kanssa. Yhdessä seurakunnan kanssa häntä kasvatetaan elämään kristittynä ja osallistumaan seurakunnan eri toimintoihin.

Luterilaisessa kirkossa, kuten kaikissa vanhoissa kirkkokunnissa, kastetaan kaikenikäisiä lapsista aikuisiin. Aikuiskasteen saa kastamaton aikuinen, joka haluaa liittyä kirkon jäseneksi.

” Kätes, Jeesus siunaten hiljaa
 Yli kehtoni laskeutuu
 Oras tarhasi kalleinta viljaa
 Kätes hoidossa kaunistuu”. 

                                       piispa Eino Sormunen

 

 

Kasteeseen valmistautuminen

Kastejuhlan käytännön järjestelyistä sovitaan kirkkoherranviraston henkilökunnan kanssa. Ennen tilaisuutta vanhemmat ja pappi tutustuvat toisiinsa kastekeskustelussa. Papin kanssa sovitaan kastekaavan vaihtoehdoista, kummeista, läsnäolevien tehtävistä sekä virsistä. Vanhemmat saavat etukäteen postissa väestörekisterikeskuksen lomakkeen, johon merkitään lapsen etunimet ja sukunimi. Pappi täyttää kummien tiedot ja heidän läsnäoloseurakuntansa. Lomake annetaan papille kastekeskustelussa tai viimeistään kastetilaisuudessa.

Kastepapin saa pyytää myös muualta kuin kotiseurakunnasta. Tällöin vanhempien tulee noutaa itse kaste- ja kummitodistukset sekä kastekynttilä kirkkoherranvirastosta ennen kastetta.

 

Kastevirret.fi


Kaste.fi

 

Kummit

Kummi on kastettavalle lapselle tärkeä ihminen, turvallinen aikuinen ja ystävä. Kastettavalla tulee olla ainakin kaksi kummia, jotka ovat luterilaisen kirkon konfirmoituja jäseniä. Lisäksi kummina voi toimia kirkon toimittaman kasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva henkilö.

 

Aika ja paikka

Kaste toimitetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa syntymästä. Mikäli kaste viivästyy yli kolmen kuukauden, on siitä syytä ilmoittaa kirkkoherranvirastoon. Kastetilaisuus voidaan järjestää kotona, kirkossa tai muussa tarkoitukseen sopivassa juhlatilassa.

 

Kastetilaisuus

Kastetilaisuuden kulussa noudatetaan kastekaavaa, joka on nähtävillä virsikirjan lopussa sekä kirkollisten toimitusten kirjassa. Yksityiskohdista sovitaan papin kanssa kastekeskustelussa. Kummeilla, isovanhemmilla ja muilla läsnä olevilla on mahdollisuus osallistua aktiivisesti toimitukseen.

 

Kotona järjestettävää kasteta varten varataan

  • valkea liina kastepöydälle
  • kastemalja
  • Raamattu
  • kynttilä
  • valkoinen liina lapsen päälaen kuivaamista varten
  • kukkia koristeeksi

 

Muuta muistettavaa

  • tilaisuuteen kutsuminen
  • kastemekon hankinta (voidaan lainata seurakunnasta)
  • tarjoilusta huolehtiminen
  • valo- tai videokuvauksesta sopiminen
Ristiäiset
Ristiäiset
Kastemekot
Kastemekot

Varaa aika kastetoimitukseen kirkkoherranvirastosta p. 040 134 5207 tai taloustoimistosta 08 533 1174.

Kasteajan voit varata myös suoraan papeilta.

Kirkkoherranvirasto on avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin, taloustoimisto on avoinna arkipäivisin.