Kädestä kiinni

Diakonia tukee ja auttaa

 

Elämässä tulee eteen myös sellaista, mitä ei tilattu: onnettomuuksia, rahahuolia, työttömyyttä, ihmissuhdekarikoita, sairauksia.

Diakoniatyöntekijöihin voit ottaa yhteyttä kaikissa elämän pulma- ja kriisitilanteissa, esimerkiksi sairauden, työttömyyden, taloudellisten vaikeuksien, surun tai masennuksen kohdatessa.

Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua, jonka tarkoituksena on auttaa jokaista, joka tuntee tarvitsevansa kuuntelijaa ja vierellä kulkijaa. Uskosi syvyyttä ja vahvuutta ei kysellä, ei sitäkään, oletko kirkon jäsen. Seurakunnan tarjoama apu on kaikille maksutonta.

Kohtaaminen on yksilöllistä, tarpeista nousevaa ja luottamuksellista avunantamista vastaanotoilla ja kotikäynneillä. Diakoniatyön tarjoama apu voi olla hengellistä, henkistä, taloudellista tai aineellista.

 

Käsittelemme henkilökohtaisia asioitasi luottamuksellisesti, sillä kirkon työntekijöinä meitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarvittaessa etsimme ja ohjaamme sinut lisäavun piiriin. Esimerkiksi perheneuvonta-apua voidaan järjestää myös Perheasiain neuvottelukeskuksen kautta.  

 

Diakoniatyöntekijöiltä voit varata keskusteluajan vastaanotolle tai kotiisi soittamalla tai sähköpostitse.