Ympäristötyö

Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmen ja hiippakuntasihteerin aloitteesta käynnistettiin

vuoden 2002 kesäkuussa ympäristöhanke, jonka tavoitteena on saada jokaiseen Oulun  

hiippakunnan alueen seurakuntaan kirkon ympäristödiplomi. 

      Tämä tarkoittaa niin hiippakunnan omaleimaisen kauneuden

      arvostamista, kristilliseenelämänmuotoon kuuluvan ympäristövastuun tunnustamista

      ja kantamista, kuin myös muuttuvaan ympäristölainsäädäntöön jo edeltä käsin vastaamista.

Hankkeen ensimmäinen vaihe käynnistyi pilottiseurakuntien voimin, joiden kokemuksia ja tietotaitoa hyödynnettiin hankkeen toisen vaiheen koulutuksissa. Muhoksen seurakunta ja Limingan seurakunta lähtivät mukaan tähän ympäristöhankkeeseen ensimmäisten joukossa päämääränään kirkon ympäristödiplomin saaminen seurakuntaan.

Ensimmäisen ympäristödiplomin saannin jälkeen Muhoksen seurakunta on halunnut pysyvästi korostaa kristityn vastuuta luomakunnan viljelijänä ja varjelija.  Näin olemmekin päivittäneet jo kolmeen kertaan seurakuntamme ympäristöohjelman ja saaneet Kirkon ympäristödiplomin.

Kirkon ympäristödiplomi on vapaaehtoinen järjestelmä, jonka avulla seurakunta voi parantaa ympäristöasioiden hoidon tasoa, mutta myös muutoin tehostaa toimintaansa. Se korostaa sekä seurakunnan johdon, henkilöstön että seurakuntalaisten vastuuta. Toiminnan lähtökohtana on seurakunnan johdon ilmaisema tahtotila: meidän seurakuntamme haluaa olla esimerkillinen suhteessa luontoon ja ympäristöön.

Ympäristökysymykset koskettavat hyvin käytännöllisesti seurakunnan toimintaa. Kiinteistönhoidossa käytetään paljon energiaa, vettä, kemikaaleja ja tuotetaan jätteitä. Seurakuntatilojen rakentamisessa muokataan ympäristöä ja kulutetaan luonnonvaroja. Metsien, hautausmaiden ja viheralueiden hoidossa vaikutetaan suoraan luonnon elinehtoihin. Eri tuotteilla on erilaisia ympäristövaikutuksia, niinpä hankintoja tehtäessä voidaan vaikuttaa myös kulutuksen ympäristökuormaan.

Ympäristökasvatuksella on hyvin tärkeä ja merkittävä osuus ympäristötietoisuuden levittämisellä kaiken ikäisten keskuuteen. Lisäksi lainsäädäntö edellyttää ympäristövaikutusten huomioon ottamista niin rakentamisessa, kiinteistönhoidossa, jätehuollossa kuin metsänhoidossakin. Se onnistuu parhaiten kokonaisvaltaisen ympäristöjärjestelmän avulla.

 

Ympäristödiplomin luovutus
Piispa Jukka Keskitalo luovutti Oulun hiippakuntapäivillä Muhoksen seurakunnalle Kirkon ympäristödiplomin

 

Kirkkoneuvoston valitsema ympäristötyöryhmä toimikaudelle 2023 - 2024:

Mehtälä Jari

Saarenpää Kaarlo

kirkkoherra Vesa Palokangas

talouspäällikkö Riitta Kukkohovi-Colpaert

suntio-kiinteistötyöntekijä Tarja Moilanen

nuorisotyönohjaaja Tuula Väänänen

kanttori Ossi Kajava

diakoniatyöntekijä Pia-Mari Kuure

 

Talouspäällikkö Riitta Kukkohovi-Colpaert toimii seurakunnan ympäristövastaavana. 

Muhoksen seurakunnan ympäristöohjelma vuosille 2018-2022. Kirkkohallitus myönsi ympäristödiplomin seurakunnalle vuosiksi 2019-2023, koska myöntämisajankohta oli vuoden 2019 puolella.

Ympäristöohjelma

 

Muhoksen seurakunta on päivittämässä ympäristöohjelmaa uuden käsikirjan mukaisesti syksyn 2023 aikana. Tavoitteena on jälleen hakea ympäristödiplomia seuraavaksi viisivuotiskaudeksi vuoden 2024 alkupuolella.

Päivitystyötä tekee Anu Ainasoja / ProAgria.