Hautaan siunaaminen

Hautajaiset - jälleennäkemisen toivossa

Läheisen ihmisen kuolema koskettaa syvästi omaisia. Siinä samalla joutuu kohtaamaan myös oman rajallisuutensa ja kuolevaisuutensa. Luopumisen yhteydessä me voimme jättää niin oman kuin kuolleen läheisen elämän antajan käsivarsille. Meillä on myös Sanoma, joka pitää sisällään toivon jälleennäkemisestä.

Surun ja ikävän keskellä tärkeää on läheisten tuki ja läsnäolo sekä kuunteleminen.  Seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä niin hautajaisten suunnitteluun ja toteutukseen kuin myös antamaan henkistä ja hengellistä tukea.

Hautajaiset ovat yhteisöllinen tapahtuma.  Siinä on tilaa yhdessä suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen. Yhteisestä ajasta kiitollisena voidaan saattaa läheinen viimeiselle matkalle ja ottaa oppia siitä, mikä hänen elämässään oli kaunista ja arvokasta.

 "Kätes, Jeesus siunaten hiljaa

Yli hautani laskeutuu: Sinun tarhasi kalleinta viljaa

Ikikesähän valmistuu".

                                           piispa Eino Sormunen

 

Kirkkoherranvirastossa sovitte hautaukseen liittyvistä asioista.

Läheisen ihmisen kuolema aiheuttaa käytännön toimenpiteitä, joiden hoitamisessa toivomme seuraavista tiedoista olevan apua.

Sovittavia asioita ovat mm.:

  • Hautaansiunaamisen ajankohta
  • Kirkon, papin ja kanttorin varaaminen
  • Hautapaikasta sopiminen
  • Papin kanssa käytävä toimituskeskustelu
  • Sanomakellot
  • Poisnukkuneen muistaminen jumalanpalveluksessa

Hautaustomiston kanssa sovittavia asioita ovat mm. arkun valinta, vainajan kuljettaminen ja muut hautaukseen liittyvät asiat.

 

Oikeus hautaan siunaamiseen ja vainajan tahto

Jokaisella kirkon jäsenellä on oikeus tulla siunatuksi hautaan. Tämä oikeus kuuluu hänelle, vaikka kirkkoon kuulumattomat omaiset eivät tahtoisikaan siunausta.

Kirkkoon kuulumaton voidaan siunata hautaan, jos omaiset tai muut vainajan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät. Vainajan tahto siunauksen toimittamisesta on otettava huomioon. Oman tahtonsa hautajaisista, hautapaikasta ja muistotilaisuudesta voi ilmaista esimerkiksi hautajaistestamentissa.

 

 

Hautauslupa

Hautaan siunaaminen ja tuhkaus voidaan toimittaa vasta, kun hautauslupa on saatu. Kuoleman todennut lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen, ilmoittaa kuolemasta ja antaa hautausluvan hautauksesta huolehtivalle omaiselle.

Hautajaisten järjestelyn voi kuitenkin aloittaa jo ennen hautausluvan saamista ottamalla yhteyttä vainajan seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Tällöin voidaan alustavasti sopia siunaustilaisuudesta ja varata pappi ja kanttori.

Jos vainaja halutaan haudata muulle kuin oman seurakunnan hautausmaalle, otetaan yhteys kyseisen seurakunnan kirkkoherranvirastoon.

Hautajaisliina
Hautajaisliina

Muistotilaisuus

Muistotilaisuudessa muistellaan vainajaa. Muistotilaisuus pidetään hautaan siunaamisen jälkeen. Kutsu voidaan esittää etukäteen sanomalehden kuolinilmoituksen yhteydessä tai siitä voidaan ilmoittaa henkilökohtaisesti. Yleensä joku omaisista esittää haudalla kutsun muistotilaisuuteen.

Pyydä papilta vinkkejä muistotilaisuuteen

Muistotilaisuuteen ei ole virallista kaavaa. Muistotilaisuudessa sukulaisilla ja ystävillä on mahdollisuus muistella vainajaa. Ohjelmassa voi olla esimerkiksi yhteisen elämän muistelua. Puheiden pitämiselle on hyvä tarjota mahdollisuus. Papilla ja kanttorilla on kokemusta muistotilaisuuksista, joten heiltä voi kysyä erilaisista käytännöistä.

Pappia ja kanttoria voi myös pyytää osallistumaan muistotilaisuuteen. Pappi voi toimia myös muistotilaisuuden ohjaajana ja kanttori voi huolehtia tilaisuuden musiikista. Virsistä tai musiikista on hyvä sopia etukäteen.

Muistopöytä

Muistotilaisuuteen voidaan laittaa muistopöytä. Pöydälle laitetaan valkea liina, kynttilä, vainajan kuva ja kukkia. Muutakin vainajaan liittyvää voidaan laittaa esille muistotilaisuudessa.

Adressien lukeminen

Muistotilaisuudessa voidaan lukea mahdolliset saapuneet adressit ja muut osanotot. Niiden lukija kannattaa sopia etukäteen. Adressit on hyvä ottaa valmiiksi pois kuoristaan ja avata ne oikeasta kohdasta ennen lukemishetkeä.

Lukijan on hyvä tutustua adressien teksteihin ennakolta esimerkiksi mahdollisten vaikeiden nimien takia. Lukijan ei tarvitse mainita vainajan nimeä jokaisen adressin kohdalla, ainoastaan ensimmäisen. Adressien lukeminen voi jäädä kokonaan poiskin. Sen sijaan joku omaisista voi kiittää osanotosta.