Uutislistaukseen

KUULUTUS

KUULUTUS

Muhoksen seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan 18.10.2023 tehnyt aloitteen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille seurakuntajaon muutoksesta (KL 2:14).

Aloitteessa kirkkovaltuusto pyytää tuomiokapitulia nimeämään ulkopuolisen selvittelijän, joka tekee esityksen muutoksesta ja tulevasta seurakuntarakenteesta. Mahdollisesta seurakuntajaon muutoksesta päättää kirkkohallitus.

Seurakunnan jäsenillä on mahdollisuus jättää aloitteesta kannanotto  tuomiokapitulille 14 päivän kuluessa. Kannanotot on toimitettava Oulun tuomiokapituliin viimeistään 9.11.2023 klo 15 osoitteella Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, PL 85, 90101 OULU tai sähköpostilla oulu.tuomiokapituli@evl.fi.

Muhoksella 19.10.2023

Aino Ervasti                                                                   Vesa-Tapio Palokangas
kirkkovaltuuston puheenjohtaja                                     kirkkoherra

19.10.2023 13.08